Sözleşmeler

ÇEREZLER AYDINLATMA METNİ

Çerez Aydınlatma Metni / Cookie Clarification Text

Lubecafill (“Lubecafill” veya “Şirket” olarak anılacaktır) olarak, web sitelerimiz (“Site”) ya da dijital ortamda sizlerin kullanımına sunduğumuz benzeri tüm çevrimiçi ya da çevrimdışı mecralarımızı (anılan tüm mecralar birlikte “Platform” olarak anılacaktır) kullanımınız veya ziyaretiniz sırasında sizlerin deneyimini geliştirmek için çerezler, pikseller, GIFler vb. birtakım teknolojilerden (hep birlikte “Çerez(ler)” olarak anılacaktır) faydalanmaktayız. Bu teknolojilerin kullanımı, başta 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVK Kanunu”) olmak üzere tabi olduğumuz mevzuata uygun şekilde gerçekleştirilmektedir.

 

Lubecafill (referred to as "Lubecafill" or "Company"), our websites ("Site") or your use of all similar online or offline channels (all aforementioned channels will be referred to as the "Platform") that we offer to you in the digital environment. or cookies, pixels, GIFs, etc. to improve your experience during your visit. We make use of a number of technologies (collectively referred to as "Cookie (s)"). The use of these technologies is carried out in accordance with the legislation we are subject to, especially the Personal Data Protection Law No. 6698 (“KVK Law”).

 

İşbu Çerez Aydınlatma Metni’nin amacı, Platformların kullanımı esnasında kullanılmakta olan Çerez ve kişisel verilerin işlenmesine ilişkin olarak sizlere bilgi vermektir. İşbu metinde, sitemizde hangi amaçlarla hangi tür çerezleri kullandığımızı ve bu çerezleri nasıl kontrol edebileceğinizi sizlere açıklamak istiyoruz.

 

The purpose of this Cookie Clarification Text is to inform you about the processing of Cookies and personal data used during the use of the Platforms. In this text, which what kind of cookies we use for the purposes and how you can control these cookies We want to explain.

 

Lubecafill olarak sitemizde kullandığımız çerezleri kullanmaktan vazgeçebilir, bunların türlerini veya fonksiyonlarını değiştirebilir veya sitemize yeni çerezler ekleyebiliriz. Dolayısıyla işbu Çerez Aydınlatma Metni’nin hükümlerini dilediğimiz zaman değiştirme hakkını saklı tutarız. Güncel Çerez Aydınlatma Metni üzerinde gerçekleştirilmiş olan her türlü değişiklik sitede veya herhangi bir kamuya açık mecrada yayınlanmakla birlikte yürürlük kazanacaktır. Son güncelleme tarihini metnin sonunda bulabilirsiniz.

 

As Lubecafill, you can opt out of using the cookies we use on our site, their types or We can change their functionality or add new cookies to our site. Therefore, we reserve the right to change the provisions of this Cookie Clarification Text at any time. Any changes made on the current Cookie Clarification Text will become effective even if they are published on the site or in any public medium. You can find the last updated date at the end of the text.

 

Kişisel verilerinizin Şirketimiz tarafından işlenme amaçları konusunda detaylı bilgilere; https://www.lubecafill.com,  adresinde yer alan Lubecafill  Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası’ndan ulaşabilirsiniz.

 

Detailed information about the purposes of processing your personal data by our Company; Lubecafill  Personal Data Protection at https://www.Lubecafill.com and Processing Policy.

 

 

Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, internet sitemizi ziyaretiniz kapsamında elektronik ortamda çerezler yoluyla Şirketimizin meşru menfaatine yönelik hukuki sebebe dayalı olarak toplanmaktadır. Toplanan kişisel verileriniz Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında işbu Çerez Aydınlatma Metni’nde belirtilen amaçlarla da işlenebilmektedir.

 

Method and Legal Reason for Collecting Personal Data

Your personal data is collected electronically through cookies within the scope of your visit to our website.It is collected based on a legal reason for the legitimate interest of our company. Personal collected. Your data can also be processed for the purposes specified in this Cookie Clarification Text within the scope of the personal data processing conditions and purposes specified in Articles 5 and 6 of the Law.

 

Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

Lubecafill olarak, Çerez Aydınlatma Metni kapsamındaki kişisel verilerinizi aşağıda belirtilen amaçların gerçekleştirilebilmesi ile sınırlı olarak ve ilgili mevzuata uygun şekilde Lubecafill Topluluk kuruluşlarımızla, tedarikçilerimizle, kanunen yetkili kamu kurumlarıyla ve kanunen yetkili özel kişilerle paylaşabiliriz.

To Whom and For What Purpose Personal Data

Can Be Transferred  Lubecafill, we may share your personal data within the scope of the Cookie Clarification Text with our Lubecafill Group Group organizations, suppliers, legally authorized public institutions and legally authorized private persons, limited to the achievement of the following purposes and in accordance with the relevant legislation.

 

Hangi Çerezler Hangi Amaçlarla Kullanılmaktadır?

Lubecafill olarak sitemizde çeşitli amaçlarla çerezler kullanmakta ve bu çerezler vasıtasıyla kişisel verilerinizi işlemekteyiz. Bu amaçlar başlıca şunlardır:

Which Cookies Are Used For What Purposes?

Lubecafill, we use cookies for various purposes on our site and process your personal data through these cookies. These purposes are mainly:

 

– Site’nin çalışması için gerekli temel fonksiyonları gerçekleştirmek. Örneğin, oturum açan üyelerin Site’de farklı sayfaları ziyaret ederken tekrar şifre girmelerine gerek kalmaması

To perform the basic functions required for the operation of the site. For example, session members who open them need to enter their password again while visiting different pages on the Site not to remain.

 

– Site’yi analiz etmek, Site’nin performansını arttırmak. Örneğin, Site’nin üzerinde çalıştığı farklı sunucuların entegrasyonu, Site’yi ziyaret edenlerin sayısının tespit edilmesi ve buna göre performans ayarlarının yapılması ya da ziyaretçilerin aradıklarını bulmalarının kolaylaştırılması.

Analyzing the Site, increasing the performance of the Site. For example, on the Site integration of the different servers it works with, determining the number of visitors to the Site and making performance adjustments accordingly or what visitors are looking for. making it easier to find.

 

– Site’nin işlevselliğini arttırmak ve kullanım kolaylığı sağlamak. Örneğin, Site üzerinden üçüncü taraf sosyal medya mecralarına paylaşımda bulunmak, Site’yi ziyaret eden ziyaretçinin daha sonraki ziyaretinde kullanıcı adı bilgisinin ya da arama sorgularının hatırlanması.

To increase the functionality of the site and to provide ease of use. For example, Site to share with third party social media channels, visit the Site Username information or search on the next visit of the visitor remembering queries.

 

– Kişiselleştirme, hedefleme ve reklamcılık faaliyeti gerçekleştirmek. Örneğin, ziyaretçilerin görüntüledikleri sayfa ve ürünler üzerinden ziyaretçilerin ilgi alanlarıyla bağlantılı reklam gösterilmesi.

To perform personalization, targeting and advertising activities,For example, with the interests of the visitors through the pages and products viewed by the visitors showing linked ad.

 

Sitemizde Kullanılan Çerezler

Aşağıda sitemizde kullandığımız farklı türdeki çerezleri bulabilirsiniz. Sitemizde hem birinci parti çerezler (ziyaret ettiğiniz site tarafından yerleştirilen) hem de üçüncü parti çerezleri (ziyaret ettiğiniz site haricindeki sunucular tarafından yerleştirilen) kullanılmaktadır.

 

Cookies Used on Our Site

Below you can find the different types of cookies we use on our site. Both first party on our site cookies (placed by the site you are visiting) and third party cookies (which you visit placed by servers other than the site) are used.

 

 

Zorunlu Çerezler

Belli çerezlerin kullanımı sitemizin doğru biçimde çalışması için zorunludur. Örneğin sitemizde oturum açtığınızda devreye giren kimlik doğrulama çerezleri, sitemizde bir sayfadan diğerine geçişinizde etkin olan oturumunuzun devam etmesini sağlamaktadır.

Accepted Cookies

The use of certain cookies is mandatory for our site to function correctly. For example, session on our site authentication cookies, which are activated when you open them, are active when you switch from one page to another on our site. It keeps your session going.

 

İşlevsellik ve Tercih Çerezleri

Bu çerezler sizlerin site üzerindeki tercihlerini ve seçimlerinizi hatırlayarak sitemizde sunulan hizmetlerin sizin için kişiselleşmesini sağlamaktadır. Örneğin sitemiz üzerindeki dil seçiminizi veya bir metin okurken seçmiş olduğunuz font boyutunu hatırlamamızı sağlar.

Functionality and Preference Cookies

These cookies are presented on our site by remembering your preferences and choices on the site. provides personalization of services for you. For example, your choice of language on our site or a allows us to remember the font size you selected while reading text.

 

 

Sosyal Medya Çerezleri

Bu çerezler sizlerin sosyal medya kullanımlarınız hakkında bilgilerin toplanmasını sağlar. Örneğin Kişiselleştirilmiş reklamlar oluşturulması ya da market araştırmaları yapılması için Facebook/Twitter hesaplarınıza ait bilgilerin kullanılması için çerezler kullanılabilir.

Social Media Cookies

These cookies collect information about your social media usage. for example Facebook / Twitter to create personalized advertisements or market research Cookies can be used to use the information of your accounts

 

 

Performans ve Analiz Çerezleri

Bu çerezler sayesinde sitemizi kullanımınızı ve performans analizi yaparak sizlere verdiğimiz hizmetleri daha iyi hale getirebiliyoruz. Örneğin bu çerezler sayesinde ziyaretçilerimizin en çok hangi sayfaları görüntülediğini, sitemizin gerektiği gibi çalışıp çalışmadığını ve olası problemleri tespit edebiliyoruz

 

Performance and Analysis Cookies

We can improve your use of our site and the services we provide to you by analyzing performance. For example, thanks to these cookies, we can determine which pages our visitors view the most, whether our site is working properly and possible problems.

 

Hedefleme veya reklam çerezleri

Sizlere sitemizde veya sitemiz haricindeki mecralarda ürün ve hizmet tanıtımını yapmak için çerezler kullanıyoruz. Ayrıca bazı iş ortaklarımızla sizlere sitemiz dahilinde veya dışında reklam ve tanıtım yapmak için iş birliğine gidebiliriz. Örneğin, sitemizde gördüğünüz bir reklama tıklayıp tıklamadığınızı, eğer reklam ilginizi çektikten sonra o reklam yönlendirdiği sitedeki hizmetten faydalanıp faydalanmadığınızı takip etmek için çerezler kullanılabilmektedir.

 

Targeting or advertising cookies

Cookies to promote products and services to you on our site or in media other than our site. We are using. In addition, with some of our business partners, we offer you advertising and promotion on or outside of our we can cooperate to do it. For example, whether you click on an ad you see on our site, If you use the service on the site to which the ad is directed after the ad attracts your attention cookies can be used to track that you do not benefit.

 

Çerezlerin Kullanımını Nasıl Kontrol Edebilirim?

Çerez ve benzeri teknolojilerin kullanımı konusunda ziyaretçi ve kullanıcılarımızın tercihleri bizler için esastır. Buna karşın, Platform’un çalışması için zorunlu olan Çerezler’in kullanılması gerekmektedir. Ek olarak bazı çerezlerin kapatılması halinde Platform’un birtakım işlevlerinin kısmen ya da tamamen çalışmayabileceğini hatırlatmak isteriz. Platform’da kullanılan çerezlere dair tercihlerinizi ne şekilde yönetebileceğinize ilişkin bilgiler aşağıdaki gibidir. Ziyaretçiler, Platform’u görüntüledikleri tarayıcı ayarlarını değiştirerek çerezlere ilişkin tercihlerini kişiselleştirme imkanına sahiptir. Eğer kullanılmakta olan tarayıcı bu imkânı sunmaktaysa, tarayıcı ayarları üzerinden çerezlere ilişkin tercihleri değiştirmek mümkündür. Böylelikle, tarayıcının sunmuş olduğu imkânlara göre farklılık gösterebilmekle birlikte, veri sahiplerinin çerezlerin kullanılmasını engelleme, çerez kullanılmadan önce uyarı almayı tercih etme veya sadece bazı çerezleri devre bırakma ya da silme imkanları bulunmaktadır. Bu konudaki tercihler kullanılan tarayıcıya göre değişiklik göstermekle birlikte genel açıklamaya https://www.aboutcookies.org/, adresinden ulaşmak mümkündür. Çerezlere ilişkin tercihlerin, ziyaretçinin Platform’a erişim sağladığı her bir cihaz özelinde ayrı ayrı yapılması gerekebilecektir.

 

How to disable Cookies ?

Although the preferences in this subject vary according to the browser used, they are It is available at https://www.aboutcookies.org/.  Regarding cookies making the preferences separately for each device from which the visitor accesses the Platform may be required.

Google Adwords https://support.google.com/ads/answer/2662922?hl=en

Google Analytics https://tools.google.com/dlpage/gaoptout

Google Chrome http://www.google.com/support/chrome/bin/answer.py?hl=en&answer=95647

Internet Explorer https://support.microsoft.com/en-us/help/17442/windows-internet-explorerdeletemanage-cookies

MozillaFirefox http://support.mozilla.com/en-US/kb/Cookies

Opera http://www.opera.com/browser/tutorials/security/privacy/

Safari https://support.apple.com/kb/ph19214?locale=tr_TR

Veri Sahibi Olarak Haklarınız Nelerdir?

KVK Kanunu’nun 11. maddesi uyarınca veri sahipleri,

  • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
  • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
  • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
  • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • KVK Kanunu ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
  • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

Yukarıda sıralanan haklarınıza ilişkin taleplerinizi, www.lubecafill.com adresinde yer alan Veri Sahibi Başvuru Formu’nu doldurarak Şirketimize iletebilirsiniz. Talebinizin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde başvurularınız ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır; ancak işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek tarifeye göre tarafınızdan ücret talep edilebilecektir.

 

X