Tedarikçi ve İş Ortağı Açık Rıza Metni

Kişisel Verilerin Korunması Mevzuatı Uyarınca

İş Bağlantıları ve Gerçek Kişi Temsilcilerine Yönelik Açık Rıza Metni

 

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) gereğince, kişisel verilerimin LUBECAFİLL İLAÇ SAN. A.Ş. (“Şirket”) tarafından, hangi amaçla işleneceği, işlenen kişisel verilerin kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği, kişisel veri toplamanın yöntemi ve hukuki sebebi ve KVKK’nın 11. maddesinde sayılan diğer haklarım hususlarında bilgilendirildim.

Bu kapsamda, tarafıma gerekli aydınlatmanın yapıldığını, işbu metni, Kişisel Verilerin Korunması Mevzuatı Uyarınca İş Bağlantıları ve Gerçek Kişi Temsilcilerine Yönelik Aydınlatma Metni’ni okuduğumu ve anladığımı kabul ederek, özel nitelikli kişisel verilerimi de içeren kimlik kartı verileri (isim soyisim -anne adı baba adı doğum yeri doğum tarihi, nüfus kayıt bilgileri- telefon bilgileri, mail adresi, açık adresi ve diğer bilgiler) ve sair kişisel verilerimin LUBECAFİLL İLAÇ SAN. A.Ş.  tarafından yapılan işlemler  ve her türlü ilişki çerçevesinde  ve bu amaçlarla verilerimin her türlü platformda muhafaza edilmesini ve LUBECAFİLL İLAÇ SAN. A.Ş. ‘nin yapacağı işlemler ve  yukarıda belirtilen bilgiler kapsamında işlenmesini, Şirket iştiraklerine, anılan 3. Kişilere aktarılmasına

Rıza gösteriyorum

 

 

 

 

 

 

 

X